Reflexná masáž šije

Reflexná masáž šije

Reflexná masáž šije

História masáže: Reflexná masáž je manuálny liečebný zásah na povrchu tela, aplikovaný na miestach druhotných ochorení reflexne vyvolaných zmien. V neskoršom období rôzni autori nachádzali reflexné zmeny i vo svaloch, menej rozsiahle ako na koži a v podkoží, ktoré boli menšie ako Headove zóny. Charakteristickým znakom pre túto masáž je dráždenie kože a podkožia pomaly prechádzajúcim a rôzne hlboko do kože zatlačeným prstom. V polovicke 20. storocia po dlhodobých praktických skúsenostiach vypracovali autori systém segmentových masáží. Ovplyvňujú ňou nielen kožu a podkožie, ale aj fascie, väzivo a periost. Spôsob, postup i sled hmatov masáže má svoj presne vymedzený systém.

Podstata masáže: Pri masáži sa dráždia receptory a to sa prenáša dostredivými dráhami do mozgu - mozog dostáva informáciu, že treba dať do poriadku konkrétny orgán, ktorému prislúcha určité miesto na chrbte. Masážou dochádza k celkovému prekrveniu, umožňuje, aby informácie ľahšie prebiehali cez nervový systém, a tým lepšie pracovali orgány v tele. Masáž sa vykonáva čo najviac do hĺbky na holé telo na sucho bez použitia oleja, alebo iných masážnych emulzií. Môže to byť bolestivé, ale účinok je výborný.

Účinky masáže

  • funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické choroby chrbtice a kĺbov
  • ochorenie vnútorných orgánov cievne choroby
  • odstránenie zatvrdlín