Cenník

Služba Časť tela Cena (€) Čas (minút)
Reflexná masáž šija 20 30
chrbát + šija 28 45
chodidlá 18 30
Klasická masáž chrbát + šija 18 30
celotelová 38 90
celotelová 30 60
horné končatiny 8 15
dolné končatiny 12 30
Bankovanie 22 45
Lávové kamene čiastočná (chrbát+šija) 30 60
celotelová 40 90
Medová masáž 22 50