Cenník

Služba Časť tela Cena (€) Čas (minút)
Klasická masáž chrbát + šija 13 30
celotelová 30 90
celotelová 20 60
horné končatiny 5 15
dolné končatiny 10 30
Športová masáž 11 30
Reflexná masáž šija 15 30
chrbát + šija 20 45
chodidlá 11 30
Lávové kamene čiastočná (chrbát+šija) 25 60
celotelová 35 90
Bankovanie 13 45
Aromaterapia chrbát+šija 15 45
celotelová 25 90
Medová masáž 15 50